Ukwazisa inkcubeko eyahlukileyo. Abameli bethu bokubhaliswa kweLithuania baxhasa ngokupheleleyo abantu bamanye amazwe kunye ne-Lithuania evela kwihlabathi liphela. Ihlabathi leNyawo. Amava okwakha inkampani kumazwe e-109.
Ekuphela kwengxelo engo-Anthonij kukuba wayelilolo, engatshatanga yaye engenabantwana xa wafayo ngexesha lesifo esingubhubhani wesifo serhashalala ngo-1713. Enye into ekhoyo kukuba u-Anthonij wasebenzisa ifani yakwa-Everts into etheth' ukuthi wakhuliswa ngu-Anne no-Evert waseGuinea, amakhoboka amabini akhululekileyo Ase-Afrika.